Cennik

LODOWISKO
Przy wejściu płacimy za pierwszą godzinę zabawy – druga i trzecia godzina GRATIS
Bilety wstępu:
10 zł/godz. *
KARNET bezterminowy 7 wejść godzinnych w tym 2 i 3 godzina  GRATIS:
Normalny:
50 zł *
KARNET OKRESOWY (bez limitu czasu):
Jednodniowy:
35 zł *
Tygodniowy:
125 zł *
Miesięczny:
400 zł *
Wypożyczenie łyżew (bez limitu czasu):
6 zł *
Ostrzenie łyżew:
10 zł *
* – podawane ceny są cenami netto
Dzieci i młodzież w ramach zajęć wychowania fizycznego wstęp GRATIS !
nie dotyczy sobót, niedziel, dni świątecznych oraz dni wolnych od nauki
Dzieci bawią się pod opieką rodziców lub opiekunów.
Ceny wynajęcia lodowiska:
Codziennie 
w godzinach od 00.00 do 08.00:
300 zł/godz. *
Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 08.00 do 16.00:
300 zł/godz. *
Od poniedziałku do czwartku
w godzinach od 16.00 do 24.00:
600 zł/godz. *
W piątki w godzinach od 16.00 do 24.00 
oraz w soboty, niedziele i święta:
700 zł/godz. *
W czasie ferii szkolnych
w godzinach od 08.00 do 24.00:
700 zł/godz. *

* – podawane ceny są cenami netto

 

PLAC ZABAW
Od poniedziałku do piątku:
wstęp 10 zł (bez limitu czasu) *
W soboty, niedziele i święta:
wstęp 10 zł (bez limitu czasu) *
KARNET bezterminowy
7 wejść w tym 2 wejścia GRATIS:
50 zł *

* – podawane ceny są cenami netto

Opłaty dotyczą wyłącznie dzieci chodzących.
Dzieci bawią się pod opieką rodziców lub opiekunów.